top of page

Многая лета

20 июня клирик нашего храма диакон Иоанн Петров отмечает 83 года со дня своего рождения. Да укрепит Вас Всемилостивый Господь, дорогой о.Иоанн, в Вашем служении Церкви Христовой, дарует Вам крепкого здоровья, сил и Свою неизреченную помощь! Многая и благая лета!!!20. jūnijā mūsu dievnama klēriķis diakons Ioans Petrovs atzīmē savu 83. dzimšanas dienu. Lai Visžēlīgais Kungs stiprina viņu kalpošanā Kristus Baznīcai par godu, dāvā stipru veselību, izturību, spēku un Savu neizmērojamu žēlastību! Ilgus un svētīgus gadus!!!20:05
84 просмотра

Недавние посты

Смотреть все

Opmerkingen


bottom of page