Mūsu kontakti

Draudze “Jelgavas Svēto Simeana un Annas Pareizticīgo draudze”

reģ. Nr.90000081693 
Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001
AS „Swedbank”, HABALV22                         
Konts: LV16HABA0551030359856