top of page

Великая Пятница - расписание


Досточтимые братья и сестры! Обращаем Ваше внимание, что количество прихожан на время совершения богослужения в храме ограничено!


30 апреля, в Великую Пятницу, будут читаться часы изобразительны (литургия, согласно Церковного Устава, в этот день не совершается). Начало богослужения в 8:30. Вечером будет совершена Вечерня с выносом св. Плащаницы. Начало богослужения в 17:00. Затем в 18:00 будет совершена Утреня.


Обращаем внимание, что количество прихожан на время совершения богослужения в храме ограничено!

В течение дня Вы можете поставить свечи в храме и подать записки для церковного поминовения о здравии и упокоении. Храм открыт для всех желающих.

Подать записочки Вы также можете и в электронном виде, по адресу: https://www.xram.lv/zakazatj-pominovenie

 

Godātie brāļi un māsas! Pievērsiet uzmanību – dievkalpojumu laikā dievlūdzēju skaits baznīcā ir ierobežots!


30. aprīlī, Lielajā Piektdienā, tiks kalpots „Ķēniņu stundu dievkalpojums” (šajā dienā, saskaņā ar Baznīcas Nolikumu, liturģija netiek kalpota). Dievkalpojuma sākums 8:30. Vakarā tiks kalpots „Vakara dievkalpojums ar Svētās Plaščaņicas (audekla ar kapā guloša Kristus attēlu) iznešanu”. Dievkalpojuma sākums plkst. 17:00. Bet plkst. 18:00 tiks kalpots „Rīta dievkalpojums”.


ATGĀDINĀM, KA DIEVKALPOJUMU LAIKĀ DIEVLŪDZĒJU SKAITS BAZNĪCĀ IR IEROBEŽOTS!

Dienas laikā Jūs varat baznīcā nolikt sveces un iesniegt zīmītes pieminēšanai par veselību un mirušajiem. Baznīca atvērta ikvienam, kurš vēlas tajā ienākt.

Zīmītes iesniegt Jūs varat arī elektroniski mūsu mājas lapā https://www.xram.lv/zakazatj-pominovenie
413 просмотров

Недавние посты

Смотреть все

Comentarios


bottom of page