top of page

Приглашение на праздничное Богослужение

С 12 на 13 декабря 2020 года, в день празднования памяти святого Апостола Андрея Первозванного, состоится праздничная Воскресная служба в Рижском храме св. блгв. кн. Александра Невского.

Всех сердечно приглашаем поучаствовать в праздничном богослужении.

Если вы не имеете возможности попасть на богослужение, вы можете заказать церковное поминовение (подать записочки) в нашем соборе о здравии и упокоении, по адресу:

https://www.xram.lv/zakazatj-pominovenie


2020. gada 12.-13.decembrī, Svētā Apustuļa Andreja Pirmsauktā piemiņas dienās, notiks svētdienas svētku dievkalpojums Rīgas sv. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīca.

Sirsnīgi aicinām visus ticīgos piedalīties svētku dievkalpojumā.

Ja Jums nav iespējas apmeklēt dievkalpojumu, baznīcas aizlūgumus sv. Simeona un Annas pareizticīgo katedrālē (par dzīvajiem un mirušajiem) ir iespējams pasūtīt attālināti, proti, elektroniski:

https://www.xram.lv/zakazatj-pominovenie

112 просмотров

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page