top of page

Состоялось отпевание протоиерея Валерия Крастиньша

19 ноября 2020 года в храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского г. Риги, по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Александра, Митрополита Рижского и всея Латвии была совершена заупокойная Божественная литургия и чин отпевания новопреставленного протоиерея Валерия Крастиньша. Чин отпевания совершил Преосвященнейший Иоанн, Епископ Елгавский, викарий Рижской епархии.

Во время отпевания Преосвященнейшему Епископу Иоанну сослужили: благочинный Валмиерского округа митрофорный протоиерей Николай Тихомиров; клирик храма св. Георгия Победоносца г. Бауски протоиерей Николай Приказюк; клирики Александро-Невского храма г. Риги: протоиерей Сергий Назаров, иерей Василий Фокша, иерей Павел Кушнарёв и диакон Александр Акатов, а также клирик Рижского Иоанно-Предтеченского храма г. Риги иеродиакон Герман (Карташов).
Чин отпевания совершался на церковно-славянском и латышском языках. В связи с пандемией коронавируса Covid-19 количество верующих в храме было ограничено и попращаться с почившим пастырем было возможно на Покровском кладбище г. Риги, где обрёл место последнего своего упокоения новопреставленный протоиерей Валерий.


После прочтения разрешительной молитвы Преосвященнейший Епископ Иоанн обратился к духовенству, родным, близким и духовным чадам почившего протоиерея Валерия с проникновенным словом проповеди на русском и латышском языках, в которой от имени Высокопреосвященнейшего Митрополита Рижского и всея Латвии Александра выразил скорбь утраты почившего пастыря Святой Христовой Церкви. Было сказано много тёплых слов, и особо отмечены такие качества почившего батюшки, как стойкость в вере, незлобивость и безропотное несение послушания на пяти отдалённых малочисленных приходах Валмиерского благочиния.

По окончании отпевания гроб с телом почившего пастыря при пении ирмосов Великого канона прп. Андрея Критского «Помощник и Покровитель…» был обнесён вокруг храма под погребальный звон колоколов. Затем духовенство, родные и близкие протоиерея Валерия направились на Покровское кладбище, где благочинный Валмиерского округа протоиерей Николай Тихомиров предал земле новопреставленного протоиерея Валерия. После погребения была совершена заупокойная лития, в завершении которой протоиерей Николай Тихомиров сказал несколько слов в утешение скорбящим на русском и латышском языках.


К могиле почившего были возложены венки от Высокопреосвященнейшего Митрополита Рижского и всея Латвии Александра, Преосвященнейшего Епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра, Преосвященнейшего Епископа Елгавского Иоанна, Синода Латвийской Православной Церкви, Александро-Невского храма г. Риги, Симеоно-Аненнского кафедрального собора г. Елгавы, от приходов Рижского и Валмиерского благочиния, где совершал своё служение почивший, от родных и близких, а также множество живых цветов от духовенства и верующих людей, знавших и любивших батюшку.

Всемилостивый Господь да упокоит Своего почившего служителя в селениях праведных, простит его согрешения и дарует ему Свои вечные блага. Просим всех православных христиан помолиться об упокоении души новопреставленного протоиерея Валерия.

Приход Александро-Невского храма г. Риги

Галерея фотографий 

LV


2020. gada 19. novembrī Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību notika Dievišķā liturģija un notika jaunaizmigušā virspriestera Valērija Krastiņa izvadīšana. Izvadīšanas kārtu kalpoja Augstisvētītais Jelgavas Bīskaps Jānis, Rīgas eparhijas vikārs.


Izvadīšanas laikā Augstisvētītajam Bīskapam Jānim līdzkalpoja: Valmieras apriņķa prāvests mitroforais virspriesteris Nikolajs Tihomirovs; Bauskas sv. Georgija Uzvarētāja baznīcas klēriķis virspriesteris Nikolajs Prikazjuks; Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas klēriķi: virspriesteris Sergijs Nazarovs, priesteris Vasīlijs Fokša, priesteris Pāvils Kušnarjovs un diakons Aleksandrs Akatovs, kā arī Rīgas Jāņa Priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs).


Izvadīšana notika baznīcslāvu un latviešu valodā. Saistībā ar koronavīrusa Covid-19 pandēmiju ticīgo skaits baznīcā bija ierobežots un atvadīties no mūža miegā aizmigušā priestera bija iespējama Rīgas Pokrova kapos, kuri kļuva par jaunaizmigušā virspriestera Valērija pēdējo atdusas vietu.


Pēc atlaišanas lūgšanas nolasīšanas Augstisvētītais Bīskaps Jānis vērsās pie garīdzniekiem, mirušā virspriestera Valērija tuviniekiem un garīgajiem bērniem ar aizkustinošu sprediķi krievu un latviešu valodā, kurā Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vārdā izteica zaudējuma sāpes par mūža miegā aizmigušo Svētās Kristus Baznīcas priesteri. Izskanēja daudz siltu vārdu, īpaši izceļot tādas aizgājēja īpašības kā ticības spēks, mīlestība pret tuvākajiem un paklausības pienākuma pildīšana bez kurnēšanas piecās attālās un mazskaitlīgās Valmieras prāvestības draudzēs.


Izvadīšanas kārtas noslēgumā zārks ar aizgājēju, skanot sirdssk. Krētas Andreja Lielā grēknožēlas kanona “Palīgs un Patvērums” irmosu dziedājumam un zvanu skaņām, tika apnests ap baznīcu. Pēc tam garīdznieki, virspriestera Valērija tuvinieki un piederīgie devās uz Pokrova kapiem, kur Valmieras apriņķa prāvests virspriesteris Nikolajs Tihomirovs nodeva zemei jaunaizmigušo virspriesteri Valēriju. Pēc apbedīšanas tika kalpota litija par mirušo, kuras noslēgumā virspriesteris Nikolajs latviešu un krievu valodā sacīja dažus mierinājuma vārdus sērojošajiem.


Pie aizgājēja kapa tika nolikti vainagi no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra, Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra, Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes, Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas, Jelgavas Simeona un Annas katedrāles, no Rīgas un Valmieras prāvestības baznīcām, kur kalpoja mirušais, no radiniekiem un tuviniekiem, kā arī daudz ziedu no garīdzniekiem un ticīgajiem ļaudīm, kuri pazina un mīlēja priesteri.


Visžēlīgais Kungs lai dod dusu Savam mūža miegā aizmigušajam kalpotājam taisno mājokļos, piedod viņa apgrēkošanās un dāvā viņam Savus mūžīgos labumus. Lūdzam visus pareizticīgos kristiešus aizlūgt par jaunaizmigušā virspriestera Valērija dvēseles dusu.


Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas draudze

163 просмотра

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page