Спросить священника

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)


Ответ священника

Mārtiņš Krūmiņš, SIA "RERE04"

1. Veicot objekta apskati un iepazīstoties ar veicamo darbu apjomu, secinām, ka pēc jaunā Būvniecības likuma iepirkuma objekts ir III kategorijas būve. Līdz ar to ir nepieciešama būvatļauja un ar to saistītā projekta dokumentācija, kas nepieciešama, lai uzsāktu būvdarbus. a. Vai Pasūtītājs ir ievērtējis šos nosacījumus, nosakot projektu realizācijas termiņus? b. Ņemot vērā šos apstākļus, kurš būtu noteicošais datums, kad varētu uzsākt būvdarbus objektā? 2. Pēc objekta apskates, iepazīstoties ar veicamo darbu apjomu un uzklausot Pasūtītāja pārstāvja mutiskus norādījumus, ka veicot būvdarbus ēkā tiks turpināta darbība un darbus drīkstēs veikt, kad baznīcā nenotiks dievkalpojumi, t.i. no plkst. 10:30 – 17:30. Uzskatām, ka darbus nevar pienācīgi un kvalitātīvi pabeigt Pasūtītāja noteiktajā termiņā – 10.04.2015. Vai nolikumā norādītais būvdarbu izpildes termiņš – 10.04.2015. – ir galīgais nodošanas datums?

Прочитать ответ

Atbildes uz Jūsu jautājumiem ir sekojoši:

1. Izskatot iepirkuma Nolikumu un pievienoto būvdarbu līguma projektu radās neskaidrība par garantijas termiņu par paveiktajiem darbiem. Pamatojoties uz 01.10.2014 spēkā stājušos jauno būvniecības likumu, aicinām precizēt garantijas termiņu no Pasūtītāja puses par veiktajiem darbiem objektā. - (tika uzdots 11.11.2014)

Atbilde: Garantijas termiņš - 24 mēneši.

2. Izskatot būvdarbu līguma projekta 11.1. punktus nav saprotams vai ir jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības vai bankas garantija par būvdarbu garantijas laiku. Lūdzam precizēt! - (tika uzdots 11.11.2014)
Atbilde: Būvdarbu līguma projekta 11.1.2.punktā garantija ir bankas garantija.

Papildus:
1. Veicot objekta apskati un iepazīstoties ar veicamo darbu apjomu, secinām, ka pēc jaunā Būvniecības likuma iepirkuma objekts ir III kategorijas būve. Līdz ar to ir nepieciešama būvatļauja un ar to saistītā projekta dokumentācija, kas nepieciešama, lai uzsāktu būvdarbus.
a. Vai Pasūtītājs ir ievērtējis šos nosacījumus, nosakot projektu realizācijas termiņus?
b. Ņemot vērā šos apstākļus, kurš būtu noteicošais datums, kad varētu uzsākt būvdarbus objektā?
Atbilde:  Jāņem būvatļauja vai tikai apliecinājuma karte - to lēms Būvvalde, kad tur vērsies būvdarbu izpildītājs. To saņemšanas termiņi ir dažādi. Bet, neskatoties uz visiem šķēršļiem, - projekta realizācijas termiņi nemainās - t.i. paliek 2015.gada 10.aprīlis. Bez tam pēc līguma noslēgšanas ar pasūtītāju iepirkuma uzvarētājs saņem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā atļauju (dzeltena lapa) uz viesiem būvdarbiem. Būvdarbus objektā varēs uzsākt tikai pēc visu atļauju saņemšanas.


2. Pēc objekta apskates, iepazīstoties ar veicamo darbu apjomu un uzklausot Pasūtītāja pārstāvja mutiskus norādījumus, ka veicot būvdarbus ēkā tiks turpināta darbība un darbus drīkstēs veikt, kad baznīcā nenotiks dievkalpojumi, t.i. no plkst. 10:30 - 17:30.
Uzskatām, ka darbus nevar pienācīgi un kvalitātīvi pabeigt Pasūtītāja noteiktajā termiņā - 10.04.2015.
Vai nolikumā norādītais būvdarbu izpildes termiņš - 10.04.2015. - ir galīgais nodošanas datums?

Atbilde: Līdz nolikumā norādītajam datumam, t.i. 10.04.2015, Būvuzņēmējam ir jāizraksta pēdējais būvdarbu izpildes akts un, pamatojoties uz to, jāizraksta Pasūtītājam pēdējais rēķins. Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta noformēšanas kārtība ir aprakstīta Būvdarbu līguma projektā. Vēlreiz akcentējam, ka baznīcā notiks dievkalpojumi un remonta darbus varēs veikt pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien un sestdien no 10:30 līdz 17:30. Tā ir Pasūtītāja obligāta prasība.

Скрыть ответ