Dievišķā liturģija Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē svētmocekļa Rīgas Jāņa relikviju iegūšanas dienā. APBALVOJUMI
 

2015. gada 15. jūlijā Latvijas Pareizticīgā Baznīca lūgšanās atzīmē svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa relikviju iegūšanas divpadsmito gadadienu un Dievmātes Jakobštates ikonas iegūšanas septīto gadadienu.  Dievišķo liturģiju šajā dienā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē kalpoja Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, viņam līdzkalpoja Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs.

 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem līdzkalpoja Rīgas prāvests virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, LPB Sinodes sekretārs arhimandrīts Jānis (Sičevskis), Daugavpils-Rēzeknes eparhijas sekretārs priesteris Georgijs Petrovskis, Valmieras, Liepājas, Daugavpils, Rēzeknes un Madonas apriņķu prāvesti, Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klostera pārzinis igumens Makārijs (Kirilovs) un Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi no Rīgas un citiem Latvijas reģioniem. Dievkalpojumā lūdzās Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera igumene Magdalēna (Polin) ar klostera māsām.

 

Mazās ieiešanas laikā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas klēriķi tika apbalvoti ar baznīcas apbalvojumiem:

 

·         Sakarā ar 60 gadu jubileju Daugavpils apriņķa prāvestuvirspriesteri Georgiju Popovu Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs apbalvoja ar LPB apbalvojumu – sv. svtmoc. Rīgas Jāņa I pakāpes medaļu.

·         Pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam par uzcītīgu darbu Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas labā ar tiesībām nēsāt  KRUSTU AR ROTĀJUMIEM tika apbalvots Jelgavas Dievmātes Aizmigšanas baznīcas pārzinis igumens Feofans (Požidajevs).

·         Pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam par uzcītīgu darbu Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas labā ar tiesībām nēsāt PALICU tika apbalvots Valmieras sirdssk. Radoņežas Sergija baznīcas pārzinis virspriesteris Vladimirs Fedotovs.

Pēc Evaņģēlija nolasīšanas trīskāršajā ektēnijā izskanēja īpaši lūgumi par mieru Ukrainā.

Altārī, pēc tam, kad Svēto Vakarēdienu bija saņēmuši garīdznieki, pateicībā par uzcītīgajiem darbiem Latvijas Pareizticīgās baznīcas labā un sakarā ar šogad atzīmēto u70. gadadienu kopš Lielā Tēvijas kara beigšanās, Rīgas sv. Ņevas Aleksandra baznīcas goda psalmotājs ipodiakons Joanns (Ivans) Karpušins, Lielā Tēvijas kara dalībnieks, pēc Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ieteikuma Svētīgākajam Maskavas un visas Krievzemes Patriarham Kirilam,tika apbalvots ar sv. labticīgā kņaza Donas Dimitrija II pakāpes ordeni.  


Pēc liturģijas pie svētā svtmoc. Rīgas Jāņa ikonas un šķirsta, kurā atrodas svētmocekļa asiņu daļiņas, kas saudzīgi savāktas viņa mocekļa nāves vietā 1934. gadā, Visaugstisvētītais Metropolīts Aleksandrs kalpoja aizlūgumu un notika Krusta gājiens ap katedrāli.

Savā sprediķī Visaugstisvētītais Valdnieks pastāstīja par svētā Rīgas Jāņa godināšanas aizsākumu un kanonizāciju un uzsvēra svētmocekļa godināšanas nozīmīgumu. Sprediķa turpinājumā Valdnieks Metropolīts pastāstīja par 2008. gada notikumiem, kad 15. jūlijā tika iegūta Dievmātes Jakobštates ikona, kuru pēc Dievišķās liturģijas Maskavas Kremļa Rizas Nolikšanas baznīcā svinīgi iesvētīja Svētīgākais Patriarhs Aleksijs II (Ridigers). Dažas stundas pēc iesvētīšanas no Debesu Ķēniņienes Jakobštates ikonas sāka izdalīties mirres. Pēc tam šī ikona tika atvesta uz Rīgu, lai ticīgie to varētu godināt, pēc tam 2006. gada 26. jūlijā Jakobštates ikona devās uz savu pastāvīgo mājvietu Jēkabpils Svētā Gara vīriešu klosterī.

 

Nākamais Virsganu dievkalpojums notiks 17. jūlijā Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klosterī, mūsu sirdsskaidrā tēva Sergija, Radoņežas igumena, piemiņas dienas priekšvakarā. Akafista sirdsskaidrajam Sergija sākums plkst. 16:00, pēc tam – Visnakts dievkalpojums. Sestdien, 18. jūlijā, dievkalpojuma sākums Rīgas klosterī plkst. 8:30. Aicinām visus ticīgos piedalīties Rīgas Svētās Trijādības-Sergija sieviešu klostera svinībās.


LPB preses dienests