Aizlūgumiem svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa mocekļa nāves vietā – 10 gadu jubileja
 

Pirms desmit gadiem, 2005. gada jūlijā, ar Viņa Eminences Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību tika uzsākta aizlūgumu  kalpošana svētā svētmocekļa Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa Jāņa (Pommera) mocekļa nāves vietā.

 

Kopš tā laika pie Krusta, kas uzstādīts baisās traģēdijas vietā (netālu no Ķīšezera, Pakalniešu ielā 24), kur 1934. gada oktobrī tika nogalināts arhibīskaps Jānis, pulcējas pareizticīgie ļaudis. Aizlūgumi notiek katru svētdienu plkst. 15:00 jebkuros laika apstākļos.

 

Visus šos gadus aizlūgumus svētmocekļa Rīgas Jāņa mocekļa nāves vietā kalpo virspriesteris Nils Druvaskalns, Rīgas Debesbraukšanas draudzes pārzinis; tajos dzied Rīgas sv. Ņevas Aleksandra un Debesbraukšanas baznīcas dziedātāji. Pie Krusta izveidojusies savdabīga draudze: daudzi ticīgie šurp nāk gandrīz katru svētdienu, kāds tikai nesen sev atklājis šo vietu. Ļaudis nāk pie Valdnieka Jāņa ar savām bēdām un lūguma pēc palīdzības, cerībā uz viņa lūgšanu palīdzību un aizgādnību. Un palīdzība tiek sniegta nekavējoties.

 

Lielākā daļa dievlūdzēju šurp nāk kājām caur mežu – garām Sporta akadēmijai un Ebreju kapiem, tādēļ līdzdalība aizlūgumā līdzinās mazam svētceļojumam uz vienīgā Latvijas zemes svētā nogalināšanas vietu. Ļaudis nāk ne tikai lūgties, bet arī palīdzēt: iestādīt ziedus, izravēt dobes, nopļaut zāli, apliet, sakopt teritoriju. Rudeņos šeit jāsagrābj lapas, ziemā – jānotīra sniegs. Pēc aizlūguma ļaudis parasti vēl uzkavējas – kāds uzdod jautājumus priesterim, jaunatnācēji interesējas par baisajiem 1934. gada oktobra notikumiem.

 

Rudenī uz šejieni, pie Krusta, krusta gājienā dodas svētdienas skolu audzēkņi. Pirmie šo labo tradīciju aizsāka Visu Svēto baznīcas svētdienas skolas „Kovčeg” audzēkņi. Viņu labajam piemēram seko arī citi. Šajā svētajā vietā jaunie dievlūdzēji tuvāk iepazīstas ar Valdnieka Jāņa dzīvesstāstu, klausās garīdznieku stāstīto, lūdzas par saviem tuviniekiem.

 
Svētais svētmocekli Jāni, lūdz Dievu par mums!
 

Sagatavojusi
Elizabete Karpova