15. februārī Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada divpadsmit lielajiem svētkiem – Kunga Pretīmņemšanu. Šajā dienā – četrdesmitajā pēc Kristus Piedzimšanas – Vissvētā Dievadzemdētāja, sekojot Vecās Derības likumiem, atnesa Dievbērnu Kristu uz Jeruzālemes baznīcu, lai veltītu Viņu Dievam. Šie svētki ir arī Rīgas Ņevas Aleksandra baznīcas altārsvētki, jo mazais altāris baznīcas augšstāvā iesvētīts par godu Kunga Pretīmņemšanas svētkiem.

Sagatavošanās nedēļu laikā Baznīca pieradina ticīgos pie gavēņa ar pakāpenisku atturības ieviešanu: pēc nepārtrauktās nedēļas tiek atjaunots gavēnis trešdienā un piektdienā, pēc tam sākas nedēļa, kurā vairs neēdam gaļu, bet lietojam uzturā tikai piena produktus, un visbeidzot – Lielais gavēnis.

19. janvārī Pareizticīgā Baznīca svin vienus no gada lielajiem svētkiem – Dieva Parādīšanās jeb Kunga Kristīšanas svētkus. Tikai Dieva Parādīšanās jeb Kunga Kristīšanas svētkos, kurus Baznīca iedibinājusi, pieminot Kristus Pestītāja Kristīšanos Jordānas upes ūdeņos, notiek Lielā ūdens iesvētīšana. Šajā rakstā atradīsiet atbildes uz dažādiem jautājumiem par Dieva Parādīšanās svētkiem.

2015. gada 11. janvārī ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcā pēc Dievišķās liturģijas un svētku aizlūguma notika draudzes Svētdienas skolas Kristus Piedzimšanas svētku pasākums. Tajā piedalījās Svētdienas skolas vadītāji, pasniedzēji un audzēkņi kopā ar saviem vecākiem, bazīcas svētkalpotāji, lielā kora dziedātāji un daudzi viesi.

6. decembrī pēc pareizticīgo kalendāra tiek svinēta svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra – mūsu dievnama debesu aizbildņa – piemiņas diena.

Projekta mērķis ir Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska Pareizticīgo baznīcas renovācija un restaurācija kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības palielināšanai un autentiskuma saglabāšanai, kā arī sociālekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un plašākas pieejamības sabiedrībai nodrošināšanai, attīstot šo unikālo dievnamu kā starpkonfesionālu, vispārcilvēcisku un starpnacionālu simbolu.

2012. gada 12. novembrī atjaunojamā zvanu torņa kupolā tika pacelts un uzstādīts krusts, kura restaurācija veikta ERAF līdzfinansējuma projekta „Rīgas Aleksandra Ņevska baznīcas restaurācija un renovācija plašākas pieejamības sabiedrībai un sociālekonomiskas  izmantošanas nodrošināšana” ietvaros.

Rīgas sv. labtic. lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu kolektīva pārstāves Annas Lizonas uzstāšanās XI Starptautiskajā konferencē „Baznīca, ģimene un skola” 2012. gada 25. oktobrī. Referāta nosaukums

  „Rīgas svētā labticīgā lielkņaza Ņevas Aleksandra baznīcas jauniešu kolektīva darbība”


 Šajā sadaļā Jūs varat iepazīties ar referāta tekstu.

Līdz Ņevas Aleksandra baznīcas iesvētīšanai draudze, no kuras izveidojās šodienas Ņevas Aleksandra baznīcas draudze, tika saukta par Dzīvudarošā Avota  draudzi pēc savas baznīcas, kas bija iesvētīta par godu Dievmātes ikonai „Dzīvudarošais Avots”. Šī baznīca atradās Nikolaja (tagad. Kr. Valdemāra) un Eifonijas (mūsdienās nepastāv, XIX gs. sākumā bija tagadējās E. Melngaiļa ielas turpinājums) krustojumā,  bija uzcelta 1731. gadā garnizona hospitāļu garīgo vajadzību apmierināšanai, kuri tika izveidoti pēc Pētera I pavēles Ziemeļu kara laikā.